dilluns, 25 de febrer de 2013


Una cosa que he escrit;

Tres reis riuen a la riba d´un riuet,
rient, rient arriben a la conclusió,
de que a la vida no tot és riure.

2 comentaris:

 1. Tres-reis-riu-en*-a-la-ri-ba-d'un-riu-et (11)
  ri-ent-ri-ent-ar-ri-ben-a-la-con-clu-si-ó (13)
  de-quea-la-vi-da-no-tot-és-riu-re (10)

  M'agrada molt Àngel. La idea és molt xula i enllaça molt bé amb les il·lustracions de contes, faules i rondalles per a xiquets, però amb un missatge d'adults.

  Ara bé profitaré per veure el tema del ritme. Ja que sembla un poemeta popular, tal vegada (no és obligatori) li podries donar ritme. És a dir, per exemple, que els tres versets siguen de 10 síl·labes (clar tenint en compte els diftongs, triftongs, hiats i els mots que comencen i acaben per vocal, que s'ajunten). Això faria una miqueta més musical el poema. També recorda que en valencià, la conjunció que darrere de preposició, sempre porta accent, "de què".

  *En valencià només es troben els següents quatre triftongs: iai (com en iai), ieu (formes verbals de la segona persona plural, com en dèieu), uai (Alguaire) i üeu/ueu (formes verbals de la segona persona plural, com en creueu o adeqüeu).

  *La successió de dues vocals pertanyents necessàriament a síl·labes
  diferents constitueix un hiat: obe ir, cli ent, te atre, idea.
  Un diftong és la successió, dins una mateixa síl·laba, d’una vocal, en
  posició de nucli sil·làbic, i d’una consonant gradual, en posició de marge ([j]
  o [w], que són representades, respectivament, per les grafies vocàliques i i u):
  reina, iogurt. Un diftong és creixent quan la consonant gradual precedeix el
  nucli vocàlic: gual, iode. En canvi, és decreixent quan la consonant gradual
  segueix el nucli vocàlic: aire, auca. Quan una vocal és precedida i seguida
  d’una consonant gradual i tots tres segments s’integren en la mateixa síl·laba,
  ens trobem davant un triftong: creieu, Alguaire, guaitar, adeqüeu.

  Diftongs decreixents
  Estructura Exemples
  vocal + [j] en síl·laba tònica aigua, Eina, feina, reina, almoina, buit,
  Ardanui
  vocal + [j] en síl·laba àtona aigüera, Aitona, feiner, almoiner, buidar
  vocal + [w] en síl·laba tònica blau, peu, creu, coure, Olocau, pou, lluu
  vocal + [w] en síl·laba àtona gaudir, creuràs, ciutat, ciutadà, Riumors,
  Òrrius, couràs

  Diftongs creixents
  Estructura Exemples
  consonant velar + [w] + vocal Alaquàs, pasqua, quatre, qüestió, quota,
  guant, Guardamar, aigua, llengües
  vocal + [j] + vocal Gaià, joier, creia, joia, reialesa, joieria
  vocal + [w] + vocal cauen, mouen, Alfauir, peuot, estiuejar,
  encauarem
  #[j] + vocal iaia, iambe, ianqui, Iàtova, iode, iogurt,
  hiena

  MÉS INFO: http://www.iecat.net/institucio/seccions/filologica/gramatica/fonetica/05diftongstriftongshiats.pdf

  PS. Ahir et vaig portar uns llibres sobre Joan Brossa, pel que em comentares tan interessant de les imatges i la poesia. A mi m'agradat molt tot el que he llegit d'ell. A la biblioteca tens, que jo sàpiga: "1982: El ulls de l'òliba" i altre que no recorde el nom. A més a més pots consultar on trobar tota aquesta poesia visual:

  Poesia visual
  1970: Poemes per a una oda
  1974: Cartipàs
  1975: Poemes visuals
  1978: Poemes objecte
  1978: Septet visual
  1988: Mom
  1988: Diorames
  1990: Los cuasigrafismos de Brossa
  1991: Parèntesi
  1991: Mirall
  1993: Foc negre
  1995: Aigua de foc
  1996: Arlequins
  2003: Poesia tipogràfica
  2005: Poesia visual
  2011: Els etcèteres

  ResponElimina
  Respostes
  1. Una possible solució:

   Tres-reis-riu-en*-a-la-ri-ba-d'un-riu (10)
   ri-ent-ri-ent-ar-ri-ben-a-con-clou/re (10) -és plana-
   de-quèen-es-ta-vi-da-no-tot-és-riu/re (10) -abans era de 9, plana-.

   I si vols mantindre el diminutiu de riu al primer vers podria ser així:

   Tres-reis-riu-en-a-vo-ra-d'un-riu-et (10)-l'última síl·laba tònica és aguda-

   Elimina